Kosten

Gratis kennismakingsgesprek

Het eerste, puur oriënterende, half uur is altijd gratis.

Toevoeging

Als u de kosten van een advocaat niet zelf kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging. U hoeft dan uw advocaat niet zelf te betalen. Aan u wordt in de meeste gevallen een eigen bijdrage opgelegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Uurtarief

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal de advocaat u een uurtarief in rekening brengen. In het eerste gesprek zal dit uurtarief met u besproken worden en zal in de meeste gevallen een indicatie gegeven kunnen worden van de totale kosten. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een vast bedrag af te spreken, zodat u weet waar u aan toe bent. Het kantoor hanteert een uurtarief van € 120,- te verhogen met 21% BTW. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.

Verzekering

Ook als u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand, kunt u bij mij terecht. Als een procedure onder de dekking van uw polis valt, vergoedt uw verzekeraar doorgaans mijn kosten.

Griffierecht

Indien er een procedure volgt bij de bestuursrechter (beroep en hoger beroep in bijstandszaken) wordt tevens griffierecht in rekening gebracht. Op www.rechtspraak.nl zijn de actuele griffierechten vermeld.