Rechtsgebieden

Participatiewet (Bijstand)

 • Wordt de door u aangevraagde PW-uitkering (bijstand) afgewezen?
 • Wordt uw bijstandsuitkering geblokkeerd, geschorst,  beëindigd, ingetrokken of teruggevorderd?
 • Wordt daarnaast aan u een bestuurlijke boete opgelegd?
 • Wordt aan u een boetemaatregel opgelegd?
Bezwaar/beroep

Neem dan direct contact op voor juridische bijstand in verband met een eventuele bezwaarprocedure bij de gemeente, een beroepsprocedure bij de rechtbank (sector bestuursrecht) of beroep in hoogste instantie bij de Centrale Raad van Beroep. Het sociaal zekerheidsrecht is een specialisme. De wetgeving is ingewikkeld en verandert voortdurend en het is om die reden aan te raden een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen.

Let op: de bezwaar- en beroepstermijnen verstrijken 6 weken na verzending van het betreffende besluit!

Voorlopige voorziening

Een bezwaarprocedure kan geruime tijd duren en tot de beslissing op bezwaar heeft u geen uitkering . Het is mogelijk dat u door het betreffende besluit in een acute financiële noodsituatie geraakt. In dat geval is het van belang dat u naast en tegelijkertijd met de bezwaarprocedure, de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoekt om een voorlopige voorziening, zolang er nog niet op bezwaar is beslist. De rechter zal dan op veel kortere termijn een voorlopige beslissing geven die eventueel in uw voordeel kan uitvallen.

Let op: bij beëindiging van de uitkering moet - naast een bezwaarprocedure én een verzoek om een voorlopige voorziening – ook meteen opnieuw een uitkering aangevraagd worden!

Strafrecht

 • Wordt u aangehouden door de politie?
 • Krijgt u als verdachte een oproep voor verhoor bij de politie?
 • Ontvangt u een uitnodiging om te verschijnen bij de officier van justitie?
 • Ontvangt u een strafbeschikking van de officier van justitie? 
 • Ontvangt u een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechter, rechtbank of gerechtshof?

Neem dan direct contact op voor juridische bijstand. Een goede voorbereiding in de voorfase en hulp van een deskundig vertrouwenspersoon kunnen veel verschil maken. Ik zal het dossier opvragen en samen met u de verdediging voorbereiden. Naast of in plaats van het bepleiten van vrijspraak is ook een strafmaatverweer zinvol. De officier van justitie (OM-richtlijnen) en de rechter (LOVS-richtlijnen) hanteren afzonderlijke richtlijnen.  De richtlijnen van de rechter zijn meestal gunstiger.

Als verdachte hebt u altijd het recht om voorafgaand  aan uw verhoor een advocaat te raadplegen. Dit heet consultatiebijstand. In sommige gevallen mag uw advocaat ook bij het verhoor aanwezig zijn. Na een aanhouding kunt u mr. Hendry de Boer als voorkeursadvocaat opgeven.     

Ik ben onder andere actief op de volgende rechtsgebieden:
 • Sociale zekerheidsfraude (fraude met uitkeringen)
 • Vermogensdelicten (o.a. diefstal/heling).
 • Geweldsdelicten (o.a. mishandeling/openlijk geweld).
 • Opiumdelicten (o.a. verboden drugsbezit/illegale hennepkwekerij).
 • ISD-maatregel (gevorderd bij veelplegers met drugsproblematiek- en/of psychiatrische stoornis).  
 • Omzetting werkstraf in gevangenisstraf (vordering tenuitvoerlegging na voorwaardelijke straf).
 • Wegenverkeerswet (rijden onder invloed).