Kantoor / Werkwijze

De Algemene voorwaarden van het kantoor vindt u op deze link: Algemene Voorwaarden.

De privacyverklaring van het kantoor vindt u op deze link: Privacyverklaring.

Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dit houdt in dat alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratieverschillen, zullen worden beslecht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

Het kantoor heeft bovendien een interne klachtenregeling. Wanneer het kantoor niet slaagt uw klacht(en) intern op te lossen, kunt u uw klacht(en) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie hierover vindt u in folder van deze commissie in deze link: Geschillencommissie Advocatuur.